Bảng giá Herbalife được áp dụng từ Tháng 3.2018 tại Việt Nam

Bảng giá Herbalife hiện nay đã có thay đổi, từ ngày 13.3. 2018, công ty Herbalife đã điều chỉnh mức giá tăng lên 5% với tất cả các sản phẩm trừ mỹ phẩm. Dưới đây là thông tin ...

Xem chi tiết